Respublikamizda 2022- yilning yanvar-iyul  oylarida, sanoat sohasida yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subektlarining soni 7 584 tani tashkil etdi.

Sanoat sohasida yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining yillar kesimidagi soni:

2018- yilda – 4 913 ta

2019- yilda – 10 816 ta

2020- yilda – 7 436 ta

2021- yilda – 9 276 ta

2022- yilda – 7 584 ta

O’zbekistonda qurilish ishlarining yarmidan ko’prog’i kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilmoqda!

2022- yilning yanvar-may oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 59,9 % i to‘g‘ri kelib, 2021- yilning mos davriga  nisbatan 0,3 % punktga kamaydi. Shuningdek,  ular hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari hajmi 2021- yilning mos davriga  nisbatan 104,0 % ni tashkil etgan holda  27374,0 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.

от QSHNI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *