✍️ havola #@Q2N1I 👇

✅ Natijada obyektda quyidagi qoidabuzarliklar aniqlandi.

➖ PK22+27 piketda o‘ng otkosdagi 20 m2 beton qoplama ishlari sifatsiz bajarilgan.

➖ PK22+32 dan PK23+30 gacha hamda PK23+50 dan PK24+00 gacha kanalning 375 m2 (DNO) tub qismida beton ishlari sifatsiz bajarilgan, kanal tubi loyiha belgisi (proektniy otmetka) da bajarilmaganligi bois, kanal tubida sizot suv yig‘ilib qolgan (buzib olinib loyiha belgisi asosida qaytadan bajarilishi talab etiladi).

➖ PK22+00 dan PK24+50 gacha kanalning har ikkala tomon brovka qismi loyiha talablari asosida bajarilmagan. 12×5 o‘lchamda loyiha talabi asosida qaytadan bajarilishi talab etiladi.

🔴 🏗 Sifatsiz bajarilgan ish hajmlari bo‘yicha 3 ta yozma ko‘rsatma berilib, buzdirish (demontaj) choralari ko‘rildi. Pudratchi, loyiha chi va texnik nazoratchiga nisbatan ma’muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Taqdimnomalar chiqarildi.

от QSHNI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *